Υπηρεσίες

Υπηρεσίες 

 • Μελέτες Ολοκληρωμένης Μηχανογράφησης
 • Πιστοποιημένοι Συνεργάτες Altec Software, Epsilon net, Singular Logic, Soft One.
 • Συναρμολόγηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών
 • Τηλεφωνική & Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων
 • Εγκαταστάσεις & Υποστήριξη Δικτύων - On Line συνδέσεις
 • Επισκευές όλων των υλικών που αναφέρονται στην εμπορία
 • Υπηρεσίες Internet


SERVICE & Format Υπολογιστών Mac & Pc

 • Ανάκτηση διαγραμμένων αρχείων.
 • Πλήρης απομάκρυνση ιών και κακόβουλου λογισμικού απο Mac & Pc .
 • Επιταχύνσεις λειτουργικού συστήματος χωρίς διαγραφή δεδομένων.
 • Συντηρήσεις & Εγκαταστάσεις Δικτύων.
 • Αναβαθμίσεις & Επιδιορθώσεις Mac & Pc.