Control your business

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control:

➢ Διαχείριση Πωλήσεων

Το κύκλωµα Παραγγελιών - Τιµολόγησης παρακολουθεί πλήρως όλα τα στάδια µιας πώλησης (προσφορές, παραγγελίες, παραστατικά τιµολόγησης). Εκτός από τη διαχείριση πωλήσεων που αφορά σε αγαθά, η εφαρµογή υποστηρίζει και την παρακολούθηση των παρεχόµενων υπηρεσιών.


Αναλυτικότερα η εφαρµογή προσφέρει:

 • Μαζική ή επιλεκτική συγκέντρωση των παραστατικών, µε δυνατότητα επιλογής ποσοτήτων ειδών ανά παραστατικό.
 • Κατά την καταχώριση των παραστατικών προσφέρεται:

            ✓ Αυτόµατη παρακολούθηση φόρων/ κρατήσεων και επιβαρύνσεων πωλήσεων

            ✓ Αντιγραφή γραµµών παραστατικού σε κάποιο άλλο

            ✓ Ορισµός αποθηκευτικού χώρου ανά γραµµή παραστατικού

            ✓ Ορισµός Πωλητή ανά γραµµή παραστατικού.

            ✓ Πληροφόρηση για τις τελευταίες τιµές πώλησης καθώς και λοιπά στοιχεία προηγούµενων πωλήσεων του είδους στον πελάτη.

            ✓ Υπολογισµός κόστους παραστατικού κατά τη διάρκεια της καταχώρισης

 • ∆ιαχείριση δόσεων µε αυτόµατο υπολογισµό κατά την καταχώριση των παραστατικών πωλήσεων.
 • ∆ιαχείριση προκαταβολών.
 • Σύνθετες εκπτωτικές πολιτικές (πελάτες, ζώνες τιµών, είδη, τρόποι πληρωµής, τιµοκατάλογοι κ.λπ.).
 • Ιεραρχική παρακολούθηση πωλητών σε προϊστάµενους και υφιστάµενους, µε δυνατότητα διαφορετικών ποσοστών προµήθειας για πωλήσεις του πωλητή ή των υφισταµένων του.
 • Μικτό τρόπο πληρωµής για τον καθορισµό της εξόφλησης της οφειλής του πελάτη.
 • Οριζόµενοι Τρόποι Πληρωµής

➢ ∆ιαχείριση Αποθήκης

Για τη διαχείριση των ειδών στην αποθήκη παρέχονται απεριόριστοι εναλλακτικοί κωδικοί, barcodes και ζυγιστικά barcodes ανά είδος για παρακολούθηση, τιµολόγηση και ανεύρεση των ειδών.
Επιπλέον:

 • ∆ιαχειρίζεται πολλαπλές αποθήκες και αποθηκευτικούς χώρους ανά υποκατάστηµα κάθε εταιρίας µε δυνατότητα ανάλυσης υπολοίπου του είδους σε κάθε έναν από τους χώρους αυτούς.
 • ∆ιαχειρίζεται πολλαπλούς τιµοκαταλόγους ειδών µε δυνατότητα διαφοροποίησης τιµών σε επίπεδο: α) χώρου (υποκαταστήµατος, αποθήκης, αποθηκευτικού χώρου), β) πελάτη, γ) τρόπου πληρωµής, δ) τύπου παραστατικού.
 • Η παρακολούθηση των ποσοτήτων των ειδών γίνεται παρέχοντας όρια ασφαλείας µε προειδοποιητικά ή απαγορευτικά µηνύµατα, προς αποφυγή έλλειψης αποθεµάτων.
 • ∆ιαθέτει λειτουργία mark up τιµών για αλλαγή των, πώλησης.
 • Παρακολουθεί σετ ειδών και αντίστοιχα είδη.
 • Παρακολουθεί 2 µονάδες µέτρησης ανά είδος.
 • Eπίσης, η εφαρµογή προσφέρει τη δυνατότητα αποτίµησης υπολοίπων µε 5 τρόπους.

➢ Διαχείριση Αγορών

Η διαχείριση αγορών παρακολουθεί πλήρως όλα τα στάδια μιας αγοράς (παραγγελίες- παραστατικά αγορών). Τα παραστατικά μπορούν μαζικά ή επιλεκτικά να συγκεντρωθούν σε παραστατικό του ίδιου σταδίου προς µετασχηµατισµό, µε δυνατότητα επιλογής ποσοτήτων ειδών ανά παραστατικό, αποφεύγοντας έτσι την καταχώριση εκ νέου παραστατικών ανωτέρου σταδίου.


Επιπρόσθετα η εφαρµογή προσφέρει:

 • Πολλαπλές αυτόµατες επιβαρύνσεις µε δυνατότητα επιµερισµού ή µη και άµεση δηµιουργία κοστολογίου αγορών.
 • Δυνατότητα καταχώρισης, µέσω των παραστατικών αγορών, φόρων-κρατήσεων.
 • Σύνθετες εκπτωτικές πολιτικές (προµηθευτές, είδη τρόποι πληρωµής, κ.λπ.).

➢ Διαχείριση Συναλλασσομένων

Ενιαία παρακολούθηση συναλλασσόμενων ανεξάρτητα με το ρόλο που έχουν στην εταιρία (πελάτης, προμηθευτής ή/και τρίτος λογαριασμός), ετσι ώστε:

 • Τα γενικά στοιχεία του συναλλασσόμενου ορίζονται μια μόνο φορά, ακόμη και αν αυτός είναι πελάτης και προμηθευτής ταυτόχρονα.
 • Οι κινήσεις και το υπόλοιπο του συναλλασσομένου, ως πελάτη και ως προμηθευτή, παρακολουθούνται ξεχωριστά ενώ, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της συνολικής εικόνας του.
 • Δίνεται δυνατότητα ορισμού μέγιστου επιτρεπτού υπολοίπου πελατών, προμηθευτών, χρεωστών, πιστωτών.
 • Τα οικονομικά στοιχεία παρακολουθούνται ανά υποκατάστημα πελάτη ή προμηθευτή.
 • Ορίζεται ειδική έκπτωση ανά πελάτη ή προμηθευτή.

➢ Χρηµατοοικονοµική ∆ιαχείριση

Η χρηματοοικονομική διαχείριση παρέχει την άµεση εικόνα της επιχείρησης µε ενιαία οικονοµικά στοιχεία πελατών, προµηθευτών, εικόνα όλου του χαρτοφυλακίου και cash flow της επιχείρησης. Ειδικότερα προσφέρει:

 • Παρακολούθηση συναλλασσοµένων µε ενιαία οικονοµικά στοιχεία πελατών, προµηθευτών και λοιπών λογαριασµών.
 • ∆υνατότητα ορισµού µέγιστου επιτρεπτού υπολοίπου πελατών, προµηθευτών, χρεωστών, πιστωτών.
 • ∆υνατότητα αντιστοιχίσεων εισπράξεων-πληρωµών µε τα παραστατικά που έχουν εισαχθεί (on line ή εκ των υστέρων).
 • ∆ιαχείριση λογαριασµών ταµείου και κινήσεις καταθέσεων / αναλήψεων.
 • Ολοκληρωµένη διαχείριση των αξιόγραφων της επιχείρησης (κινήσεις, παρακολούθηση σταδίων, µπλοκ επιταγών).
 • Επίσης, η εφαρµογή διαθέτει λειτουργία υπενθυµιστή για το σωστό οικονοµικό προγραµµατισµό της επιχείρησης.