Είστε λογιστής;

Χαρακτηριστικά SingularLogic ACCOUNTANT:

➢ Βιβλία Α' & Β' κατηγορίας

 • Περιλαμβάνει όλους τους λογαριασμούς Εσόδων Εξόδων, με έτοιμες συνδέσεις με τις περιοδικές, την εκκαθαριστική ΦΠΑ και το Ε3, για να επιλέγετε του λογ/σμούς που επιθυμείτε, χωρίς να ασχοληθείτε με τις συνδέσεις τους με το ΦΠΑ.
 • Καλύπτει με αυτοματοποιημένο τρόπο τις απαιτήσεις της φορολογικής νομοθεσίας και  αυτόματα την περαίωση χρήσεων.
 • Διαθέτει εύκολο σχεδιασμό και παραμετροποίηση των βιβλίων, για να σχεδιάζετε τη μορφή και τα περιεχόμενα των βιβλίων γρήγορα και σωστά.

➢ Δηλώσεις ΦΠΑ

 • Διαθέτει αυτόματο υπολογισμό, διότι όλοι οι λογαριασμοί είναι εξ' αρχής συνδεδεμένοι με τους κωδικούς την Περιοδικής και Εκκαθαριστικής δήλωσης.
 • Εκδίδει τις Περιοδικές και την Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ σε μηχανογραφικό ή προτυπωμένο χαρτί.
 • Υπολογίζει αυτόματα Prorata.
 • Εκτυπώνει και υπολογίζει μαζικά όλες τις δηλώσεις των πελατών.

➢ Διαχείριση Παγίων

 • Παρακολουθεί τις κινήσεις αγορών, πωλήσεων και βελτιώσεων των παγίων.
 • Διαχειρίζεται ποσότητες στα πάγια.
 • Υπολογίζει αποσβέσεις με όλες τις μεθόδους και ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Προσφέρει πλήθος εκτυπώσεων για τα πάγια (π.χ. καρτέλα κίνησης παγίου, Μητρώο Παγίων κ.λ.π.)

➢ Γενική Λογιστική

 • Περιλαμβάνει πλήρες ανεπτυγμένο Λογιστικό Σχέδιο, όπου οι λογ/σμοί είναι ήδη συνδεδεμένοι με τις Δηλώσεις ΦΠΑ.
 • Διαχειρίζεται πολλαπλά ημερολόγια και βιβλία Υποκαταστημάτων.
 • Δημιουργεί αυτόματα κινήσεις ανοίγματος και κλεισίματος, κινήσεις αποτελεσμάτων και μεταφοράς υπολοίπων.
 • Υπολογίζει και να εκτυπώνει αυτόματα τον Ισολογισμό.
 • Επιπλέον προσφέρει δυνατότητα εξαγωγής αυτού στο Ms Excel για περαιτέρω επεξεργασία.

➢ Δηλώσεις Εισοδήματος

 • Προσφέρει πλήρη διαχείριση όλων των Φορολογικών εντύπων (Ε1, Ε1Α, Ε2, Ε3, Ε5, Ε9, Ε15, Φ01.010, Φ01.011, Φ01.012, Φ01.013) και των συνοδευτικών.
 • Εκτυπώνει τα έντυπα και σε λευκό χαρτί για άμεση παράδοση τους στην εφορία
 • Εκτυπώνει τα έντυπα σε προτυπωμένα έντυπα της εφορίας και μηχανογραφικό χαρτί.
 • Επικοινωνεί με όλες τις εφαρμογές της SINGULAR (DOS ή WINDOWS).
 • Κρατά ιστορικότητα με όλα τα οικονομικά στοιχεία, ανεξαρτήτως έτους.

➢ Μισθοδοσία

Το υποσύστημα της μισθοδοσίας προσφέρει στο Λογιστικό γραφείο τη δυνατότητα να καλύπτει μισθοδοτικές ανάγκες των εταιριών-πελατών του ολοκληρωμένα και με ασφάλεια.

➢ Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

 • Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Λογιστικών Εφαρμογών, σε περισσότερα από 5.000 Λογιστικά Γραφεία στην Ελλάδα.
 • Επικοινωνεί με το TaxisNet για όλες τις υποχρεώσεις των πελατών του Λογιστικού Γραφείου, αλλά και με όλες τις εφαρμογές της αγοράς (SingularLogic και όχι μόνο)
 • Αυτοματοποιεί τις καθημερινές εργασίες για να κερδίζει ο Λογιστής σε ταχύτητα και ασφάλεια
 • Παρέχει εύκολο σχεδιασμό και παραμετροποίηση των βιβλίων
 • Διαθέτει δυνατότητα ομαδοποίησης εταιριών-πελατών με ομοειδείς δραστηριότητες, σε περιοχές εργασίας με κοινά αρχεία (λογαριασμούς, γραμμογράφηση βιβλίων, συναλλασσόμενους κλπ.)
 • Μέσω ειδικού εργαλείου ανάπτυξης εκτυπώσεων, προσφέρει δυνατότητα σχεδιασμού οικονομικών αναφορών
 • Υποστηρίζεται δωρεάν από το εξειδικευμένο Τμήμα Λογιστών της SingularLogic
 • Είναι ανεπτυγμένο σε περιβάλλον Windows, χρησιμοποιεί ως βάση δεδομένων την Microsoft SQL Server (MS-SQL)
 • Είναι απόλυτα σύννομο και το κυριότερο, παράγει ΣΩΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ